Join us at Fortnox App Market today!

Absence transactions

Absence transactions list, creates or edits resources towards “Absence” in the salary Calendar.

List all absence transactions

URL

https://api.fortnox.se/3/absencetransactions

Method

GET

Description

Lists all absence transactions for all emploeyes. Supports query-string parameters employeeid and date for filtering the result

Response

{
 "MetaInformation": {
  "@TotalResources": 2,
  "@TotalPages": 1,
  "@CurrentPage": 1
 },
 "AbsenceTransactions": [
  {
   "@url": "https://api.fortnox.se/3/absencetransactions/9978/2016-12-06/SJK",
   "EmployeeId": "9978",
   "CauseCode": "SJK",
   "Date": "2016-12-06",
   "Extent": "100",
   "Hours": "0",
   "HolidayEntitling": true,
   "CostCenter": null,
   "Project": ""
  },
  {
   "@url": "https://api.fortnox.se/3/absencetransactions/9978/2016-12-07/TJL",
   "EmployeeId": "9978",
   "CauseCode": "TJL",
   "Date": "2016-12-07",
   "Extent": "0",
   "Hours": "5",
   "HolidayEntitling": false,
   "CostCenter": null,
   "Project": ""
  }
 ]
}
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AbsenceTransactions TotalResources="2" TotalPages="1" CurrentPage="1">
  <AbsenceTransactionSubset url="https://api.fortnox.se/3/absencetransactions/9978/2016-12-06/SJK">
    <EmployeeId>9978</EmployeeId>
    <CauseCode>SJK</CauseCode>
    <Date>2016-12-06</Date>
    <Extent>100</Extent>
    <Hours>0</Hours>
    <HolidayEntitling>true</HolidayEntitling>
    <CostCenter></CostCenter>
    <Project></Project>
  </AbsenceTransactionSubset>
  <AbsenceTransactionSubset url="https://api.fortnox.se/3/absencetransactions/9978/2016-12-07/ARB">
    <EmployeeId>9978</EmployeeId>
    <CauseCode>ARB</CauseCode>
    <Date>2016-12-07</Date>
    <Extent>0</Extent>
    <Hours>5</Hours>
    <HolidayEntitling>false</HolidayEntitling>
    <CostCenter></CostCenter>
    <Project></Project>
  </AbsenceTransactionSubset>
</AbsenceTransactions>

Retrieve an absence transaction

URL

https://api.fortnox.se/3/absencetransactions/{EmployeeId}/{Date}/{CauseCode}

Method

GET

Description

Retrieves a single absence transaction for an employee on a specific date and cause code

Response

{
 "AbsenceTransaction": {
  "EmployeeId": "9978",
  "CauseCode": "SJK",
  "Date": "2016-12-06",
  "Extent": "100",
  "Hours": "0",
  "HolidayEntitling": true,
  "CostCenter": null,
  "Project": ""
 }
}
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AbsenceTransaction>
  <EmployeeId>9978</EmployeeId>
  <CauseCode>SJK</CauseCode>
  <Date>2016-12-06</Date>
  <Extent>100</Extent>
  <Hours>0</Hours>
  <HolidayEntitling>true</HolidayEntitling>
  <CostCenter></CostCenter>
  <Project></Project>
</AbsenceTransaction>

Create an absence transaction

URL

https://api.fortnox.se/3/absencetransactions

Method

POST

Description

Creates a new absence transaction for an employee.

Usable “CauseCode”s:

ASK – Arbetsskada
ATF- Arbetstidsförkortning
FPE – Föräldraledig
FRA or FR1 – Frånvaro övrigt (FR1 is used in PAXml)
HAV – Graviditetspenning
KOM – Kompledig
MIL – Militärtjänst (max 60 dagar)
NAR or NÄR – Närståendevård (NÄR is used in PAXml)
OS1 – Sjuk-OB 1
OS2 – Sjuk-OB 2
OS3 – Sjuk-OB 3
OS4 – Sjuk-OB 4
OS5 – Sjuk-OB 5
PAP – Pappadagar
PEM – Permission
PER – Permitterad
SEM – Semester
SJK – Sjukfrånvaro
SMB – Smittbärare
SVE – Svenska för invandrare
TJL – Tjänstledig
UTB or FAC – Facklig utbildning (FAC is used in PAXml)
VAB – Vård av barn

Request

{
 "AbsenceTransaction": {
  "EmployeeId": "9978",
  "CauseCode": "SJK",
  "Date": "2016-12-08",
  "Extent": "100"
 }
}
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AbsenceTransaction>
  <EmployeeId>9978</EmployeeId>
  <CauseCode>SJK</CauseCode>
  <Date>2016-12-08</Date>
  <Extent>100</Extent>
</AbsenceTransaction>

Response

{
 "AbsenceTransaction": {
  "EmployeeId": "9978",
  "CauseCode": "SJK",
  "Date": "2016-12-08",
  "Extent": 100,
  "Hours": "0",
  "HolidayEntitling": true,
  "CostCenter": null,
  "Project": ""
 }
}
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AbsenceTransaction>
  <EmployeeId>9978</EmployeeId>
  <CauseCode>SJK</CauseCode>
  <Date>2016-12-08</Date>
  <Extent>100</Extent>
  <Hours>0</Hours>
  <HolidayEntitling>true</HolidayEntitling>
  <CostCenter></CostCenter>
  <Project></Project>
</AbsenceTransaction>

Update an absence transaction

URL

https://api.fortnox.se/3/absencetransactions/{EmployeeId}/{Date}/{CauseCode}

Method

PUT

Description

Updates an absence transaction.

Usable “CauseCode”s:

ASK – Arbetsskada
FPE – Föräldraledig
FRA or FR1- Frånvaro övrigt (FR1 is used in PAXml)
HAV – Graviditetspenning
KOM – Kompledig
MIL – Militärtjänst (max 60 dagar)
NAR or NÄR – Närståendevård (NÄR is used in PAXml)
OS1 – Sjuk-OB 1
OS2 – Sjuk-OB 2
OS3 – Sjuk-OB 3
OS4 – Sjuk-OB 4
OS5 – Sjuk-OB 5
PAP – Pappadagar
PEM – Permission
PER – Permitterad
SEM – Semester
SJK – Sjukfrånvaro
SMB – Smittbärare
SVE – Svenska för invandrare
TJL – Tjänstledig
UTB or FAC – Facklig utbildning (FAC is used in PAXml)
VAB – Vård av barn

Request

{
 "AbsenceTransaction": {
  "Hours": "8"
 }
}
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AbsenceTransaction>
  <Hours>8</Hours>
</AbsenceTransaction>

Response

{
 "AbsenceTransaction": {
  "EmployeeId": "9978",
  "CauseCode": "SJK",
  "Date": "2016-12-08",
  "Extent": 0,
  "Hours": "8",
  "HolidayEntitling": true,
  "CostCenter": null,
  "Project": ""
 }
}
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AbsenceTransaction>
  <EmployeeId>9978</EmployeeId>
  <CauseCode>SJK</CauseCode>
  <Date>2016-12-08</Date>
  <Extent>0</Extent>
  <Hours>8</Hours>
  <HolidayEntitling>true</HolidayEntitling>
  <CostCenter></CostCenter>
  <Project></Project>
</AbsenceTransaction>

Delete an absence transaction

URL

https://api.fortnox.se/3/absencetransactions/{EmployeeId}/{Date}/{CauseCode}

Method

DELETE

Description

Removes an absence transaction for an employee on a specific date

Properties

Field Type Access Description
EmployeeId  String (15) RW Unique employee-id
CauseCode String (3) RW Cause code
Date Date RW Date
Extent Float RW Extent in %
Hours Float RW Amount of hours
HolidayEntitling Boolean RW Determiens whether or not the registrations is holiday entitling
CostCenter String RW Cost Center
Project String RW Project